EGX30       13444.21       -0.29 EGX70       674.87       0.20 EGX100       1701.49       0.24
04:25:46       باقى على بداية جلسة التداول الســــوق مغلق
البورصة المصرية تُقر قيد أسهم العربية لإدارة وتطوير الأصول
     
وافقت لجنة القيد في البورصة علي ادراج اهم الشركة المنقسمة بداية من جلسة 14/6/2018
6/13/2018      10:31:04 AM